pomocnicze projekty

BootstrapTemplater

Aplikacja do szybkiego tworzenia responsywnego kodu HTML na podstawie wgranego szablonu

live

SMTP Tester

Aplikacja do testowania SMTP w PHPMailer

live

ImagickConverter

Klasa, która pozwala wykorzystać podstawowe funkcje Imagick dla serwerów z zablokowaną możliwością używania funkcji system(), itp.

ImagickConverter na GitHub.com